گرایش پایان نامه  به تفکیک استان 

صفحه نخست   |   جستجو   |   ارسال مطلب
?>  لرزه خيزى و لرزه زمين ساخت گستره انتهايى جنوب خاورى زاگرس
تاریخ دفاع : 23 بهمن 1387
نویسنده : عاطفه فرجى
?>  تحليل دگر ريختى هاى مرتبط با بالا آمدگى مواد تبخيرى در ناحيه ى کلوت
تاریخ دفاع : 14 دى 1387
نویسنده : عباس شاه پسند
?>  شناسايى حرکتهاى توده‌اى زمين با استفاده از عکس‌هاى هوايى و 1000 ـ KFA (مطالعه موردى بخش علياى وازرود)
تاریخ دفاع : 4 آذر 1387
نویسنده : حسين اسمعيلى قلزم
?>  بررسى امکان تهيه نقشه تيپهاى غالب پوشش گياهى با استفاده از داده‌هاى ‏‎MODIS‎‏ در منطقه سميرم و لردگان
تاریخ دفاع : 29 آبان 1387
نویسنده : رحيم قنبرى جلودار
?>  مطالعه‌ زمين‌شناسى‌ پالئوزوئيک‌ بالائى‌ کوههاى‌ شترى‌ در سردروچيروک‌ طبس‌
تاریخ دفاع : 22 آبان 1387
نویسنده : مهدى يزدى
1 2 3 4 5 6